Все виды
бухгалтерского
и юридического
обслуживания

Новини

Штрафи щодо касової дисципліни скасовано: наслідки для бізнесу

25 июня 2019 г.

Штрафи щодо касової дисципліни скасовано: наслідки для бізнесу

20 червня Президент України Володимир Зеленський підписав два Укази, якими скасував більше сотні Указів, виданих за 1994–2014 роки. Сьогодні ми детально розглянемо наслідки прийняття Указу Президента від 20.06.2019 р. №418/2019, які стосуються касової дисципліни

Коли набере чинність Указ №418?

Відповідно до п. 2 Указу №418 цей Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

У суботу 22 червня 2019 року його було опубліковано в «Урядовому кур'єрі» №116/2019. А отже, з 23 червня 2019 року він набрав чинності.

Скасування фінштрафів за порушення касової дисципліни

Це найгарячіша та найбільш обговорювана тема, тому розпочнемо саме з неї.

Так, коментований Указ №418 скасовує всім відомий Указ №436, який визначає застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки.

Так, скасовуються для юросіб всіх форм власності, ФОПів, а також постійних представництв нерезидентів штрафи за такі порушення норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються НБУ (тобто порушення норм Положення №148):

  • за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах — у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;
  • за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки — у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
  • за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин — соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості — в розмірі здійснених виплат;
  • за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25 % виданих під звіт сум;
  • за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, — у розмірі сплачених коштів;
  • за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням — у розмірі витраченої готівки.

А для банків скасовується штраф у 50-кратному розмірі НМДФ за кожний випадок невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах.

Ще одна добра новина – вважаємо, що якщо на момент прийняття рішення податківцями про накладання штрафу за Указом №436 за правопорушення вчинені протягом 1095 днів із дати здійснення правопорушення[1], то застосовувати такі штрафи до СГ вони не зможуть. Адже фактично нормативно-правового акту, який встановлює розмір штрафу вже не буде. А отже податківці не можуть у повідомленнях-рішеннях наводити посилання на Указ №436 при розрахунку фінансових санкцій за порушення касової дисципліни.

Нагадаємо!

Відповідно до абз.5 п. 58.1 ПКУ податкове повідомлення-рішення повинне містити, зокрема, посилання на норму цього Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податків.

А грошове зобов'язання — це зокрема, сума штрафних (фінансових) санкцій, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (пп. 14.1.39 ПКУ).

Наприклад, припустимо, що Указ №418 набере чинності 24.06.2019 року. Якщо дата прийняття повідомлення-рішення про накладання штрафу згідно з Указом №436, приміром, за неоприбуткування готівки, що сталося 05.11.2018 року, є 24.06.2019 р. то накласти штраф у 5-кратному розмірі не оприбуткованої готівки ДФС вже не має права.

Тож, якщо після дати опублікування Указу №418 ви отримаєте повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій за Указом №436, то сміливо можете оскаржувати таке рішення відповідно до пп.56.2 ПКУ. Про процедуру оскарження повідомлень-рішень ми писали тут. Якщо ж із опублікуванням коментованого Указу №418 будуть затягувати, то й ви також затягуйте перевірку. Як? Пишіть зауваження (заперечення) на акти перевірок податківців. Як це робити ми детально писали тут.

А тепер не позитивна новинаадмінвідповідальність за порушення касової дисципліни залишається. Нагадаємо, яка саме:

  • за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою — від 1700 до 3400 грн. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення — від 8500 до 17000 грн (ст. 163–15 КпАП);
  • за здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, які реалізують товари за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій (на відповідальних осіб) — від 289 до 1496 грн. Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за те ж саме порушення — від 731 до 2975 грн (ч. 1 ст. 164–4 КпАП).

Відповідно до ч. 2 ст. 255 КпАП та ст. 234–2 КпАП повноваження розглядати справи з метою накладення штрафів на посадових осіб підприємств і ФОП штрафів, які загрожують суб’єктам за порушення касової дисципліни (санкцій за ст. 163–15 КпАП) надано органам ДФСУ. Виявляти порушення і складати протоколи про адмінпорушення вони можуть під час перевірок.

А ось відповідно до ст. 255 КпАП протоколи про адмінпорушення за ст. 164–4 КпАП мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (тобто особи Національної поліції). Справи про такі порушення також розглядають органи Нацполіції (ст. 222 КпАП).

Зверніть увагу: для ФОП оприбуткуванням готівки (згідно з п. 11 розділу ІІ Положення №148) є запис в Книзі обліку доходів (Книзі обліку доходів і витрат). Таким чином, завдяки скасуванню цього Указу №436, з підприємців знімається найбільш загрозливий штраф у 5-кратному розмірі невідображеної (або несвоєчасно чи не в повній сумі відображеної) в цій Книзі готівки.

Але, оскільки ведення такої Книги передбачено ПКУ, то, як і раніше, за порушення порядку ведення такої Книги (як за порушення ведення податкового обліку) податківці можуть застосувати адмінштраф за ст. 163–1 КУпАП у розмірі від 85 до 170 грн. Розглядають адміністративні справи за такі порушення районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (ст. 221 КпАП).